ptrmhar

Si Ambo ay nakasaksi ng isang krimen.   Bilang saksi, siya ay inimbestigahan. 

Tanong ng imbestigador, “Nakita mo ba ang baril na ginamit sa krimen?”  “Opo,” sagot ni Ambo.   “Pwede mo bang sabihin kung anong klaseng baril ang nakita mo?”  tanong muli ng imbestigador.   “Naku hindi po ako pamilyar sa baril,” sagot ni Ambo.  Naglabas ng baril ang imbestigador.  “Eto ang halimbawa ng baril.  Kalibre 45 ang tawag dito.  Ganito ba ang klase ng baril na ginamit sa krimen?” tanong ng imbestigador.  Sagot ni Ambo, “Parang mahaba po ng konti d’yan.  Kung hindi po 46, baka po 47!”

Believers of Jesus are commissioned to be His witnesses (Acts 1:8).  Being witnesses of Jesus, we should be very certain about the salvation we received because of our faith in him. If this aspect is still unsettled to you, let me remind you of this truth from the writings of John.

And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son.Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life (1 John 5:11-13).

Yours truly,

Pastor Mhar Contemprato

 Views: 8