May tatlong magkakapatid na may edad na 96, 94, at 92 na magkakasama sa isang bahay.

Papasok sana sa CR ang panganay subalit natigilan siya nang nasa pintuan na, ‘pagkat nalimutan niya ung papasok siya o lalabas.

Nang malaman ng sumunod ang nangyari sa panganay ay agad itong nagpasya na bumaba ng hagdan upang tumulong. Subalit nang nasa gitna na siya ng hagdan ay natigilan din siya. Nalimutan niya kung pababa siya o kung paakyat.

Napailing ang bunso na kinatok pa ang pinto ng bahay sabay sabing, “Ano ba kayo? Sobrang napakamakakalimutin niyo na. Saglit at tutulungan ko kayo. TItingnan ko lang kung sino ang kumakatok sa labas.

Whether we like it or not, we will come to this point of our lives due to old age. Everything will deteriorate in us. But there is good news to those who believe gospel of the Lord.

1 Corinthians 15:49 tells us, “Just as we are now like the earthly man, we will someday be like the heavenly man.”

Someday, our moral bodies will be transformed into bodies that will never die and we will live for eternity with power and glory. There will be no more nights, pains, and crying for the old order of things have passed away.

 

 Views: 79